Medlemskap

TETRA-forum Norge ble opprettet i 1997 etter initiativ fra personell i Helsevesenet og andre i nødetatene som så behovet for at det ble etablert et felles Nødnett i Norge. Målet var å få myndighetene til å bygge ut et TETRA nødnett. Det skjer nå etter vedtaket som ble fattet i Stortinget torsdag 9. juni 2011, om å videreføre full utbygning av Nødnett i hele fastlands Norge. På generalforsamlingen 12.3.2015 ble det vedtatt å endre navn til Forum for Driftskritisk Kommunikasjon.

 

Medlemskap i FDK.

Et bedriftsmedlemskap koster NOK 2.000,- pr år, og er inkl 2 navngitte personer, ytterligere personer betales med NOK 500,- pr år. Medlemskapet gir NOK 1.000,- i rabatt pr person på seminaravgiften.

Registrer deg som medlem

To brannmenn med tetra radio foran en brann

Jeg står selvfølgelig til rådighet for å besvare de spørsmål dere måtte ha om forumet.

Velkommen som medlem!

Med vennlig hilsen
Arne Mjøen

Styreleder FDK