Forum for Driftskritisk Kommunikasjon (FDK)

FDK er en uavhengig interesseorganisasjon, uten formelle tilknytninger til verken myndigheter, spesielle brukergrupper eller leverandører, som er åpen for alle som jobber med, eller interesserer seg for, profesjonell radiokommunikasjon. Utover informasjonsutveksling og aktivt samarbeid nasjonalt og internasjonalt arrangerer vi jevnlig populære seminarer som er åpne for alle interesserte, også ikke-medlemmer.

politiann_og_helse

Våre medlemmer kommer fra norske og utenlandske organisasjoner, samt selskaper innen alle deler av markedet (offentlige og private brukere, lokale og statlige myndigheter/etater, leverandører, operatører og konsulenter).

skkogbrannflyetEksempler på brukergrupper som er medlemmer er: Nødetater (brann, helse, politi), Forsvaret, frivillige organisasjoner, kraftprodusenter/-leverandører, teleoperatører og selskaper/organisasjoner innen transport og kollektivtrafikk.

I likhet med andre regionale fora og ca 140 andre organisasjoner er vi aktive medlemmer i den internasjonale interesseorganisasjonen  TETRA+ Communication Association (TCCA).

Vi setter pris på å høre fra alle som er interessert i profesjonell radiokommunikasjon. Benytt kontaktskjemaet under “Kontakt oss” i menyen for å komme i kontakt med oss! For mer informasjon om medlemskap, se her.