Innkalling til årsmøte 2015.

Forum for driftskritisk kommunikasjon FDK)) – Innkalling til årsmøte 2015.

Styret i FDK har gleden av å invitere til årsmøte i 2016 som avholdes Mandag 18. April 2016 – kl 1800 Clarion Hotel & Congress, Trondheim (Kvelden før Nødnettsdagene til DNK)

Påmelding til årsmøtet:
Alle påmeldinger må være registrert senest tirsdag 12. April 2016 grunnet bespisning etter årsmøtet.

Meld deg på til styremedlem Bjørn Petter Bjelland, email bpb@sirakvina.no

Rett til å delta i avstemning på årsmøtet forutsetter gyldig og betalt medlemskap i 2014.
Saker som ønskes behandlet av årsmøte, må sendes styret senest tirsdag 12. April 2016. Sendes elektronisk til arne.mjoen@politiet.no

Dagsorden: Registrering til årsmøtet
Årsmøte:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent og referent
3. Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokoll
4. Årsmelding
5. Regnskap 2015- med revisjonsrapport
6. Budsjett 2016
7. Saker fra styret
8. Innkomne saker
9. Valg av styremedlemmer, valgkomité og revisorer

Velkommen!

Oslo 4 april 2016
Arne Mjøen

Styreleder

sign